Nội dung
Cập nhật chính thức : 
+ Giao diện mới  hoàn toàn đẹp  
+ Tuyển  2  Quản trị viên  (Đã có XXX thú )
+ Up  hình trai  Jack'D   mobile   
+ Up hình  và Clip  xxx thú  mới  và mới nhất
+ Sửa gần toàn trang  (tính bây giờ khi bắt đầu dăng)
+ Thêm vài Chuyên mục  +  mới
+ Thêm icon Sex và I con thường
Phụ : 
+ Luật là luật : 
   - Viết không dấu  (3 lần  Ban ID)
   - Cho chửi thề   (Quá 10 lần Ban ID)
Admin   
Hết ạ >''<