Nội dung
06.05.2015
23:59:18
Code:
Xem  nào các bạn  nhấn  thanh trắng là nó xuất hiện clip  nhé

Spoiler: