Nội dung
Very Happy  Xin lỗi  mọi người  ! 
Nên  mình sẽ   Fix lại  chổ đăng kí  
- Xóa bỏ hoàn toàn  dk có phí mà  chúng tôi sẽ cho đăng kí miễn phí.


Thân !