Chúng tôi hiện đang tìm kiếm một số phim nghiệp dư mới cho paysite của chúng tôi. Nếu bạn đã nhà làm phim bạn sẵn sàng bán cho chúng tôi với độc quyền xin vui lòng liên hệ với tôi với thông tin về những loại hành động , chất lượng của bộ phim, chiều dài và một mức giá. Mong muốn được nghe từ bạn, thanx trước mickeygửi email cho tôi tại địa chỉ: [EMAIL REMOVED - SỬ DỤNG HỆ THỐNG PM] Hoặc  gọi cho tôi  0123 406 7757  hoặc nhắn tin  cho số điện thoại