Nội dung
Bạn nào mà,viết không có dấu là mình soá,để thể hiện sự tôn trọng dd mà bạn đã đăng.


Admin
Thân